Najava događanja

  • Klanjanje u župi Crnac - 08. ožujka (nedjelja) - sveta misa u 11.00 sati
  • Zaštitnik župe Sv. Josipa, Đurđenovac - 19. ožujka (četvrtak) - sveta misa u 11.00 sati
  • Klanjanje u župi Sv. Antuna, Našice - 20. ožujka (petak) - sveta misa u 11.00 sati
  • Zaštitnik župe Sv. Marka ev., Našice - 25. travnja (subota) - sveta misa u 11.00 sati
  • Hodočašće djece osnovne škole u Voćin - 02. svibnja (subota)
  • Zaštitnik župe Našašća Sv. Križa, Orahovica - 03. svibnja (nedjelja) - sveta misa u 11.00 sati
  • PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI - 03. svibnja (nedjelja) u 10.00 sati

Nedavno kršteni

23. Laura Erceg, kći Marijana i Snježane r. Vašak

22. Lucija Nikšić, kći Danijela i Tanje r. Jurlina

21. Matija Vukovski, sin Josipa i Marijane r. Veselin

Nedavno vjenčani

13. Vjekoslav Palatinuš i Anita Jembrišak

12. Dragan Blažević i Lovorka Falat

11. Kruno Jurlina i Kristina Galošević

Nedavno umrli

1. Manda Koić r. Jurlina, rođ. 27.08.1921.

40. Katica Martinčević r. Rider, rođ. 09.10.1949.

39. Vajka Jergović r. Babac, rođ. 12.11.1935.

Predstojeći blagdani i mise

3. NEDJELJA KROZ GODINU

25.01.2015.

Čačinci u 8.00 +Nikola i Anica Bušljeta

Humljani u 9.30 sati

Čačinci u 11.00 - župska

PONEDJELJAK 18.00

+Terezija i Anica Hrčan

UTORAK        18.00


SRIJEDA        18.00


ČETVRTAK    

nema svete mise

PETAK         

nema svete mise

SUBOTA      

nema svete mise

4. NEDJELJA KROZ GODINU

01.02.2015.

Čačinci u 8.00 +ob. Jergović

Paušinci u 9.30 sati

Čačinci u 11.00 - župska

 

CRKVU ZA IDUĆU NEDJELJU ČISTI: Humljani

 

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE: utorak u 11.40 sati - srijeda u 10.30 sati

 

SUSRET ČLANOVA ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆA U SLATINI: petak u 19.00 sati (obavezni su doći svi članovi vijeća koji su u mogućnosti doći)

 

STATISTIKU VJERSKOG ŽIVOTA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PROŠLU GODINU MOŽETE VIDJETI OVDJE


Termine i mjesta tečajeva priprave za brak zaručnika možete pogledati na stranici: http://www.pozeska-biskupija.com/index.php/aktualno/50-aktualno/1036-raspored-tecaja-priprave-za-brak?tmpl=component&print=1&layout=default&page=. Pohađanje tečaja obavezno je za sve koji se žele vjenčati u crkvi.