Župa Presvetog Trojstva Čačinci
Župnik: Ivica Razumović

Adresa:
Augustina Dukovića 2
33514 Čačinci
Virovitičko-podravska županija
Hrvatska

Telefon: 033/684-027
Fax: 033/684-027

Info: E-mail: zupni.rkt.ured@vt.t-com.hr

Žiro račun (Slatinska banka): 2412009-1137001589