Linkovi

http://cacinci.hr – Općina Čačinci

http://radioorahovica.com – Radio Orahovica

 

www.hbk.hr – Hrvatska biskupska konferencija

www.pozeska-biskupija.com – Požeška biskupija

www.nadbiskupija-split.com/katehetski - Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije (sadrži veliki broj materijala za vjeronaučnu nastavu)

 

www.ika.hr – Informativna katolička agencija

www.hkr.hr – Hrvatski katolički radio

www.glas-koncila.hr – Glas Koncila

www.katolici.org – Katolici na internetu

 

www.ivanmerz-slatina.hr – Župa Bl. Ivana Merza, Slatina

www.zupa-nasice1.hr – Župa Sv. Antuna Padovanskog, Našice

www.zupa-fericanci.com – Župa Duha Svetoga, Feričanci

www.franjevci-vtc.hr – Župa Sv. Roka, Virovitica

http://sv-leopold-mandic.net – Župa Sv. Leopolda Mandića, Virovitica

www.zupa-davor.hr – Župa Davor

 

http://os-agmatosa-cacinci.skole.hr – OŠ A. G. Matoša, Čačinci