Pjevači

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Iz Poslanice Kološanima 3,16-17

 

Sveti Augustin kaže: «Tko pjeva, dvaput moli!» Pjevanje je važan dio svake nedjeljne svete mise. Liturgijskim pjevanjem izražavamo svoje osjećaje čime naše srce postaje raspoloženije za molitvu.

Misnim slavljima u našoj župi doprinose i naši pjevači pod vodstvom vjeroučitelja Mirka Krole. Evo i njihovih imena:

 • Vlado Šimatović
 • Ivan Bucifal
 • Đuka Seleši
 • Dušan Knežević
 • Ivanka Knežević
 • Anica Grgurić
 • Marija Krsnik
 • Marica Vukalović
 • Jelica Hrženjak
 • Pavica Mikec
 • Barica Trnka
 • Anđelka Palovčik
 • Đurđa Ugarković
 • Ankica Žeger
 • Danijela Turković
 • Ivana Ugarković
 • Meri Pielić
 • David Pielić
 • Željko Peček

 

POZIVAMO I SVE OSTALE KOJI SE ŽELE PRIDRUŽITI

NEKA SE ODVAŽE I SVOJIM DAROM DOPRINESU SLAVLJU SVETE MISE