Prvopričesnici

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: «Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!» I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: «Pijte iz nje svi!»

Iz Evanđelja po Mateju 26,26-27

 

Primanje sakramenta prve pričesti prvi je konkretni susret djece sa Crkvom i sakramentalnim načinom života. Priprava kandidata započela je početkom školske godine, a odvija se kroz redoviti dolazak na nedjeljnu svetu misu i župsku katehezu. Ovo je vrlo važan dio njihova vjerskoga života jer će po prvi puta pristupiti sakramentima ispovijedi i euharistije. Stoga i priprema treba biti ozbiljna i temeljita.

Evo i popisa naših kandidata za prvu pričest ove godine:

1. Gabrijela Behin
2. Katija Bušljeta
3. Marko Erceg
4. Mihael Gotler
5. Lea Jelenčić
6. Petar Jovanović
7. Magdalena Krmpotić
8. Alen Lokner
9. Miko Matešić
10. Sanjin Mrvelj
11. Nikolina Svečak
12. Željko Vengust
13. Stjepan Vukovski
14. Marin Zuanović
15. Lana Župan